Aanmelden als Vriend

U kunt zich opgeven als vriend/donateur door een e-mail te sturen naar het secretariaat of te bellen naar het secretariaat of de penningmeester. De gegevens staan onder het kopje Bestuur.

Heeft u een machtiging afgegeven om uw donatie automatische af te laten schrijven dan wordt de incasso elk jaar omstreeks 1 mei afgeschreven.

Stichting Vrienden van WOZOCO heeft de ANBI status verkregen van de belastingdienst. Dit betekent dat uw bijdrage (geheel of gedeeltelijk) in aftrek kan worden gebracht op uw belastbaar inkomen.