Doel van de Stichting

De stichting heeft ten doel:
Het bijeen brengen van financiële middelen voor het in stand houden van een optimaal woon- en leefklimaat en het ontwikkelen van activiteiten voor het welzijn van alle bewoners van het Woon Zorg Complex De Zes Molens te Hoornaar (verder te noemen het WOZOCO). Het bevorderen van de sociale wisselwerking tussen de bewoners van het WOZOCO en de inwoners van de kernen van Giessenlanden. Verbeteringen aan het gebouw van het WOZOCO, voor zover deze niet kunnen worden betaald uit de middelen van het WOZOCO zelf.